พิมพ์คำค้นหา : 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (3) รายงานประจำปี-รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

Gallery_detail
Youtube

รายงานประจำปี หรือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมวลภาพโครงการพัฒนาตามนโยบาย/รายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2561

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  ผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
ภายใต้นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี 2557
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจำปี 2556 ของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
  รายงานกิจการประจำปี 2555
  รายงานกิจการประจำปี 2554
  รายงานกิจการประจำปี 2553
  รายงานกิจการประจำปี 2552
  รายงานกิจการประจำปี 2551

 

ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนูหลัก