พิมพ์คำค้นหา : 

สรุปสาระการประชุม ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559

Gallery_detail
Youtube

สรุปสาระการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวส่วนการงาน ครั้งที่ 12/2559
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด

เมนูหลัก