พิมพ์คำค้นหา : 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก