พิมพ์คำค้นหา : 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563

Gallery_detail
Youtube

สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ หมายเลข 04460234 ต่อ 204 

เมนูหลัก