พิมพ์คำค้นหา : 
Up

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  

ดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

ด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562-2564) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562-2564) และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ต่อไป


 
Powered by Phoca Download

เมนูหลัก