พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 2. ซื้อเคเบิ้ลล๊อค SOLEX จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๐๑ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อชุดรีโมตแอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อถ่าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อแฟลสไดร์ ๑๖ จิกต์ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำำ​ ขนาด​ 6​ ล้อ​ 6​ ตัน
 10. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย​ ขนาด​ 6​ตัน​ 6​ ล้อ
 11. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถแบคโฮร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๐ บร. ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
 16. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมแผงควบคุมวงจรปั้มน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก